Posted on Leave a comment

Сертификати от Кеймбридж

Ние от Образователен център Мелиус знаем, че бъдещето на детето Ви е най-важното нещо за Вас! Затова се стараем още от началните етапи на образованието да го подготвим за следващите, в които ще трябва да доказва знанията си, явявайки се на изпити и предоставяйки доказателства за системните и последователни знания, които е придобило. Сертификатите на Кеймбридж имат тежест в цял свят и помагат на милиони ученици по света да се реализират както у нас, така и в чужбина. Положете стабилни основи още в ранна възраст, за да бъдете сигурни, че пред Вашето дете стоят хиляди възможности и перспективи.

За учениците предлагаме групово обучение по системата на Cambridge – Complete PET (B1), която е същинска подготовка за получаване на първи сертификат на Cambridge – FCE (First Certificate in English – B2). Той е необходим при кандидатстване в чуждестранни университети и при реализиране в различни обществени сфери в бъдещ план. За най-напредналите предлагаме обучение за сертификата CAE (Advanced English), който гарантира наличие на всички знания, необходими при общуване на английски.

Изпитът за сертификат на Cambridge University Press има специфичен формат, с който трябва да бъдат съобразени учебните материали, които използвате. Има уловки и хитринки, които могат да Ви помогнат да дадете правилния отговор на въпросите, свързани с различните компоненти – Reading, Writing, Listening, Use of English и Speaking. Ако издържите изпита, това гарантира на вашия работодател или университет, че имате необходимите знания на всички тези равнища и можете безпроблемно да се интегрирате в чуждоезикова среда.

Мелиус е официален подготвителен център за сертификация, така че не се колебайте – Очакваме Ви!

Онлайн записване

Posted on Leave a comment

Всичко за матурите по БЕЛ в 7-ми клас

Националното външно оценяване след VII клас е предизвикателство както за учениците, така и за родителите, които се стремят да изберат най-качественото обучение за своите деца. Материалът е много, както и тестовете, които съдържат различни типове упражнения – четене с разбиране, редакция на текстове, преразказ, литературни въпроси, аргументативни текстове и какво ли още не… От децата се очаква да направят огромен скок, чрез който да докажат, че могат да формулират собственото си мнение по даден въпрос, както и да демонстрират възможностите си да правят писмен анализ и да тълкуват думите на автора, изразните средства и внушенията в произведението. Същевременно винаги се получава така, че останалите учители не отстъпват от важността на своите предмети и държат учениците да не изостават, независимо от това, че скоро ще имат изпити.

Седми клас е ключов за съграждането на езикова грамотност, която остава за цял живот. Затова е важно да подбираме правилно източниците на информация, по които учи детето, защото промени във формата на матурата има всяка година. Това се отразява и на помагалата – трябва да бъдете внимателни при избора си и да купувате само онова, съобразено с последните наредби на МОН. Най-честите проблеми, с които се сблъскват с децата, са задачите с отворен отговор, които предполагат създаване на собствен текст. Ако детето ви се затруднява, добре е да има специалист, които да му помогне с подходящи изразни средства и съвети, относно структурирането на отговора. Добре е такъв тип задачи да бъдат проверявани от филолог, които познава добре очакванията на проверяващите, и има ясна представа как се случва оценяването на този тип въпроси.

Резултат с изображение за books animation

В нашия център вярваме, че с подходящия набор от материали в комбинация с добър учител и постоянство на ученика се получава перфектната формула за отлични резултати. Курсовете са изцяло съобразени с формата на матурата, а целогодишното съботно-неделно обучение в малки групи до 5 ученици гарантира ефективна работна среда. В центъра се провеждат поредица от пробни матури, които целят да запознаят учениците практически с атмосферата, в която ще попаднат на изпита. Така стресовият фактор по време на истинското НВО ще бъде минимизиран, тъй като това няма да е нещо изцяло непознато за Вашето дете.

Матурата в 7-ми клас е първата стъпка на детето към неговото ново училище и бъдеще!  Ние ще се погрижим за мотивацията му да се образова и развива във всеки един аспект! За повече информация:

Курс за 7-ми клас

 

Posted on Leave a comment

Предимствата за хората, които говорят английски

Чували ли сте, че ако знаете добре два езика, то мозъкът ви не само работи, но и изглежда различно? Друг невероятен факт е, че можем да променим структурата му, независимо от възрастта. В тази статия ще изброим няколко предимства на двуезичното съзнание, които ще ви мотивират да научите английски, а ние гарантираме, че положените от вас усилия ще носят постоянна възвръщаемост в дългосрочен план!

Сивото вещество

Хората, знаещи поне два езика гладко, имат по-висока плътност на сивото вещество, което съдържа повечето неврони и синапси (връзките между невроните). Те са онези неща, които формират мислите ни, докато работим, мечтаем, взимаме решения или се забавляваме.

Алцхаймер и деменция

Симптомите на Алцхаймер или деменция могат да бъдат забавени с до 5 години, точно поради гореспомената причина. Тези болести се получават от намаления брой връзки между невроните, които не могат да провеждат правилно сигнала между тях и нарушават достъпа до знанията, спомените и ориентацията във времето и пространството. Всички искаме да живеем дълго, но най-важно е да можем да се наслаждаваме на дълголетието си пълноценно. За да живеем добре на старини, трябва да мислим усилено на младини.

Помощ в ежедневието

Способността да превключваме между два езика подсилва мозъка и подпомага функциите му при решаване на проблеми от всякакво естество. Също така увеличава концентрацията при т. нар. „мултитаскинг“, при който ни се налага да правим няколко неща едновременно. Това се дължи на по-лесното филтриране на информацията – ефективно отсяваме кое е полезно и кое – ненужно.

Богат речник

Ученето на нови думи е страхотно упражнение за паметта, но също и за създаването на именно онези връзки, които правят мисълта ни по-бърза. Не забравяйте, че мислите ни винаги са облечени в език и е логично, че колкото повече думи знаем, за толкова повече неща можем да мислим, говорим и пишем. Затова е важно да развиваме езиците, които говорим, на всички равнища, които те съдържат – четене, писане, слушане и говорене.

За онези от вас, които се чувстват уверени в английския, споделяме видео, което илюстрира всичко, споменато дотук и би било чудесно Listening и Reading упражнение (можете да си пуснете английски субтитри).

За всички останали, които тепърва се впускат в приключенията на двуезичието – заповядайте при нас, за да получите професионална помощ и да научите максимално много за минимално време. Необходимо е само желание и воля. Очакваме Ви, независимо от възрастта и нивото Ви!

 

Posted on Leave a comment

Модални глаголи в английския език (Modals)

Да се научим да употребяваме модалните глаголи е трудна задача. Това е така, защото употребата им зависи от контекста, както и от нашата визия за това доколко изказването е задължително, препоръчително или необходимо. Поради това, използването на модални глаголи се оказва субективен избор на говорещия. Нещото, което трябва да запомните е, че след всички модални глаголи ВИНАГИ имаме основна форма на глагола или т.н. INFINITIVE, без да слагаме to пред него.

 

  • Ought to & should/shouldn’t – за съвети, свързани с морално задължение и препоръчителни действия.

You should work harder if you want a promotion. – Трябва да работиш повече, ако искаш повишение.

You ought to call her if you said something bad. – Трябва да ѝ се обадиш, ако си казал нещо лошо.

  • CAN/CAN’T – за способност.

I can swim very well. – Мога да плувам много добре.

I can’t do my homework, it’s too difficult. – Не мога да си направя домашното, прекалено е трудно.

Тъй като миналото време на глагола can е COULD, ще използваме could за способности, които сме имали в миналото. Например:

When I was four, I could read perfectly. – Когато бях на 4, можех да чета перфектно.

  • Използваме COULD също за молби (requests), когато искаме да бъдем учтиви.

Could you open the window for me, please? – Можете ли да отворите прозореца, моля?

  • MUST/MUSTN’T– за задължения и закони.

You mustn’t cross when the traffic light is red. You must cross when it is green.

  • HAVE TO/HAS TO – За действия, които е необходимо да свършим и са наши задължения. Ако говорим за миналото, ще трябва да спрегнем глагола have в минало време – т.е. контрукцията в минало време ще бъде HAD TO.

I have to do my homework for tomorrow – Трябва да си направя домашното за утре.

Ще използваме негативната форма don’t/doesn’t/didn’t have to, когато не сме принудени да извършим въпросното действие, то не е необходимо.

You don’t have to do your homework today. It’s for next week. – Няма нужда да си правиш домашното днес, то е за следващата седмица.

  • MAY/MIGHT – Използваме го, когато смятаме, че е възможно действието да се осъществи, но не сме сигурни. Има шанс и да не се случи.

I may go to Spain on holiday this summer, but I am not sure.

I heard that it might rain tomorrow. – Дочух, че може да вали утре.

https://www.youtube.com/watch?v=CVLmpQBwM3c – Video resource

Ако искате да разберете за множеството употреби и различни конструкции, в които участват модалните глаголи, запишете първия си час при нас! Езикът никога не е само теория. Огромна част е практическа и именно при нас ще намерите учителя, с който ще „развържете езика“ и ще усетите реалната полза от знанията си.

Очакваме Ви!

Posted on Leave a comment

Как да науча английски?

Как да науча английски език?

Английският език в наши дни е задължителна част от CV-то, което трябва да представим, кандидатствайки за нова работа. Той дава гаранция, че можем да се развиваме в международен план и да помагаме на компанията в израстването ѝ. Той е полезен и за самите нас, дори и да не сме кариеристи – отваря съзнанието ни за много неща, които не бихме могли да разберем без него.

Ако се питате как да научите английски веднъж завинаги, отговорът е един единствен – воля и постоянство. Воля, за да учим досадните думи, които винаги са прекалено много, а постоянство – за да си създадем навика да запълваме поне 20 минути на ден с нещо англоезично – било то книга, филм с английски субтитри или пък някой известен британски/американски „youtuber”, който прави блогове или влогове на майчиния си език. Разбира се, ако сте начинаещ, тези неща стават ефективни на малко по-късен етап, когато сте преминали през граматиката и сте готови да усвоявате практическата страна на езика. Много е важно в началните етапи да имате мотивация и професионалист до себе си, който да прави трудните неща лесни и да спомага за подреждането на всички елементи, с които ще се сблъсквате в своето чуждоезиково приключение.

 

В Образователен център Мелиус ще намерите точно това – учител, помощник и приятел, който да не препуска през материала, а да отделя своевременно внимание на всеки неясен аспект, непозната дума или трудност от всякакъв тип. Някои неща в български и английски не са граматически аналогични и по тази причина е добре да имате до себе си човек, който има достатъчно опит в обясняването и разбира същността и на двата езика, за да може да правите паралел между отделните езикови явления и да ги разбирате в дълбочина.

Не се колебайте да ни потърсите – ние ще дадем всичко от себе си, за да може Вашето начинание да бъде успешно завършено и да усетите удовлетворението от добре свършената работа и новото умение, което сте придобили. Вашето място при нас Ви очаква!

Контакти

Posted on Leave a comment

Как да организирам учебната година по БЕЛ на моя шестокласник?

Шести клас е от ключова важност за грамотността на всеки един човек. Материалът по български език е много, текстовете по литература стават по-дълги, анализите – по-задълбочени, а от ученика изведнъж започват да се очакват умения за тълкуване и изтънчено изразяване. В практиката често откриваме, че децата изпитват огромни затруднения със задачи от типа “четене с разбиране”, отговор на зададен въпрос във връзка с литературно произведение, както и при редакция на текстове с грешки. Да не забравяме и няколкото вида преразкази, които трябва да се пишат по памет и да са достатъчно подробни. Всичко изброено дотук присъства на матурата в края на 7-ми клас, когато на всеки седмокласник му предстои да се сблъска с напрежението от изпита, предизвикателствата на многото материал, както и със собствената си концентрация и устойчивост. За да бъде успешен изходът, най-важна е постоянната и целенасочена подготовка, която е препоръчително да започне още от 6-ти клас.

 Помагалата с тестове са добър вариант за системна подготовка, но трябва се отсеят така, че да съвпадат с формата на матурата, както и с всички промени на МОН през 2019 г., за да може да се привикне към логиката на задачите  и уловките в тестовите въпроси. Не трябва да неглижираме и ролята на професионалиста, който е филолог, и може да оцени езиковите възможности и степента на аргументация в отговорите на литературните въпроси, както и да прецени доколко те отговарят на зададените критерии за оценка. Помощните материали трябва едновременно да възпитават грамотност, но и да развиват абстрактното мислене посредством материала от учебния план. Всичко е лесно, ако се прилага правилният подход, който да гарантира ефективност.

Ние можем да Ви гарантираме тази ефективност чрез системна работа, своевременно запълване на пропуските, упражняване на всичко от учебното съдържание до момента, в който всичко е напълно разбрано и усвоено. Процесът в “Мелиус” започва още от 6-ти клас и резултатът е видим ясно – учениците ни отиват на изпит със самочувствието, че са подготвени и нищо не може да ги изненада, което личи и по оценките им.

Доверете ни се и няма да останете разочаровани. Работим в малки групи и образователният процес протича приятно и максимално ползотворно!

Заповядайте при нас, очакваме Ви! За повече информация, кликнете тук:

Курсове за 6-ти и 7-ми клас