Офис:
гр. София
ж.к. Младост 4, бул. Александър Малинов 79А

Телефон:
+359 895 500 602
Управител: Присила Лазарова
Имейл:
office@ecmelius.com

Присила Лазарова
Управител и главен учител

Български филолог и компютърен лингвист, достоен да бъде най-добрият учител на децата Ви както по английски, така и по български.