Модални глаголи в английския език (Modals)

Да се научим да употребяваме модалните глаголи е трудна задача. Това е така, защото употребата им зависи от контекста, както и от нашата визия за това доколко изказването е задължително, препоръчително или необходимо. Поради това, използването на модални глаголи се оказва субективен избор на говорещия. Нещото, което трябва да запомните е, че след всички модални глаголи ВИНАГИ имаме основна форма на глагола или т.н. INFINITIVE, без да слагаме to пред него.

 

  • Ought to & should/shouldn’t – за съвети, свързани с морално задължение и препоръчителни действия.

You should work harder if you want a promotion. – Трябва да работиш повече, ако искаш повишение.

You ought to call her if you said something bad. – Трябва да ѝ се обадиш, ако си казал нещо лошо.

  • CAN/CAN’T – за способност.

I can swim very well. – Мога да плувам много добре.

I can’t do my homework, it’s too difficult. – Не мога да си направя домашното, прекалено е трудно.

Тъй като миналото време на глагола can е COULD, ще използваме could за способности, които сме имали в миналото. Например:

When I was four, I could read perfectly. – Когато бях на 4, можех да чета перфектно.

  • Използваме COULD също за молби (requests), когато искаме да бъдем учтиви.

Could you open the window for me, please? – Можете ли да отворите прозореца, моля?

  • MUST/MUSTN’T– за задължения и закони.

You mustn’t cross when the traffic light is red. You must cross when it is green.

  • HAVE TO/HAS TO – За действия, които е необходимо да свършим и са наши задължения. Ако говорим за миналото, ще трябва да спрегнем глагола have в минало време – т.е. контрукцията в минало време ще бъде HAD TO.

I have to do my homework for tomorrow – Трябва да си направя домашното за утре.

Ще използваме негативната форма don’t/doesn’t/didn’t have to, когато не сме принудени да извършим въпросното действие, то не е необходимо.

You don’t have to do your homework today. It’s for next week. – Няма нужда да си правиш домашното днес, то е за следващата седмица.

  • MAY/MIGHT – Използваме го, когато смятаме, че е възможно действието да се осъществи, но не сме сигурни. Има шанс и да не се случи.

I may go to Spain on holiday this summer, but I am not sure.

I heard that it might rain tomorrow. – Дочух, че може да вали утре.

https://www.youtube.com/watch?v=CVLmpQBwM3c – Video resource

Ако искате да разберете за множеството употреби и различни конструкции, в които участват модалните глаголи, запишете първия си час при нас! Езикът никога не е само теория. Огромна част е практическа и именно при нас ще намерите учителя, с който ще „развържете езика“ и ще усетите реалната полза от знанията си.

Очакваме Ви!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *